• studio grafičkih ideja je studio za grafički dizajn
    volimo koristiti ornamente u prijelomima knjiga.